icon vi icon vi

Tin công ty

Đến năm 2025, 100% dân cư được cấp nước sạch

Cập nhật : 06/09/2016

Lượt xem : 900

Cỡ chữ :

Đến năm 2025, 100% dân cư được cấp nước sạch
Đó là một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình quốc gia Đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt ngày 9/8//2016.
 

Quyết định Số: 1566/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia Đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025

Mục tiêu của chương trình là thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn nhằm quản lý rủi ro và khắc phục sự cố có thể xảy ra từ nguồn nước, cơ sở xử lý nước và hệ thống truyền dẫn, phân phối nước đến khách hàng sử dụng; bảo đảm cung cấp nước liên tục, đủ lượng nước, duy trì đủ áp lực, chất lượng nước đạt quy định góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe con người.

Mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn như sau:

+ Giai đoạn đến năm 2020:

- Tỷ lệ dân cư được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 90% - 95%.

- Tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực nông thôn được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 35%.

- Giảm thiểu lượng nước thải sinh hoạt đô thị chưa qua xử lý trước khi xả ra môi trường xuống còn 80 - 85%.

- Giảm thiểu 20% bệnh tiêu chảy liên quan tới nước ăn uống.

- 100% các tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh.

+ Giai đoạn đến năm 2025:

- Tỷ lệ dân cư được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 95% - 100%.

- Tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực đô thị được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 75%.

- Tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực nông thôn được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 50%.

- Giảm thiểu lượng nước thải sinh hoạt đô thị chưa qua xử lý trước khi xả ra môi trường xuống còn 70%.

- Giảm thiểu 30% bệnh tiêu chảy liên quan tới nước ăn uống.

Các nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình là: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách về bảo đảm cấp nước an toàn; Quản lý khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước; Thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn và đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống cấp nước; Ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm cấp nước an toàn;Nâng cao năng lực về cấp nước an toàn; Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quảthực hiện cấp nước an toàn; Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tiếp nhận hỗ trợkỹ thuật, chuyển giao công nghệ và đào tạo trong hoạt động cấp nước, cấp nước an toàn.

Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình, có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện Chương trình đạt hiệu quả.

Chương trình này được triển khai thực hiện tại các đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên phạm vi cả nước.

Dowload Quyết đinh Số: 1566/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia Đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025 tại link dưới đây:

https://1drv.ms/b/s!Aj8Q22hfPPWugWHvq-DA-Cok9vRc

Các bài viết khác

Tin tức

Tin nổi bật