icon vi icon vi

Năng lực thi công

KÊ KHAI CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG ĐƯƠNG ĐÃ THỰC HIỆN

Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC.

 

-------------------------------------------------

Giới thiệu

Tin nổi bật