icon vi icon vi

Dự án

Hỗ trợ nông dân thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình xây dựng nhà sơ chế rau sạch
Hỗ trợ nông dân thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình xây dựng nhà sơ chế rau sạch

Ngày 17/02/2012 Công ty CP TMXD Cấp thoát nước phối hợp Ban Quản lý dự án Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp...

Dự án

Tin nổi bật