icon vi icon vi

Dự án hỗ trợ người dân

Hỗ trợ nông dân thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình xây dựng nhà sơ chế rau sạch

Cập nhật : 05/09/2016

Lượt xem : 565

Cỡ chữ :

Ngày 17/02/2012 Công ty CP TMXD Cấp thoát nước phối hợp Ban Quản lý dự án Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp của giai đoạn 2&3. Cả Viện Chính sách và  Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôncung cấp vật liệu xây dựng nhà lưới - sơ chế rau sạch cho nông dân các bản Mông, Đầm Đa 1, Đầm Đa 2, Đồng Bung, Trại Hòa, Sông, Đồng Gội, thị trấn lương Sơn, Hòa Bình, phục vụ nhu cầu bà con nông dân, mở rộng quy mô sản xuất, cho năng suất cao, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.  Tổng diện tích xây dựng nhà lưới hơn 10.000 m2.

 

 

 

 

 

 

Đây là địa điểm của HTX sản xuất nông sản hữu cơ Lương Sơn được sự tài trợ của dự án Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp cả giai đoạn 2&3.

Giá trị của hợp đồng: 518.059.000 VND

 

Các bài viết khác

Dự án

Tin nổi bật