icon vi icon vi

Bảng giá

Bảng giá sản phẩm ống nhựa HDPE

Cập nhật : 06/09/2016

Lượt xem : 1199

Cỡ chữ :

 

     

Bảng giá sản phẩm ống nhựa HDPE
 

Bảng giá sản phẩm ống nhựa HDPE

 

ĐƯỜNG KÍNH

( PN: 6 )

 ( PN: 8 )

( PN: 10 )

( PN: 12,5 )

( PN: 16 )

Chiều d

 Đơn giá 

Chiều dày

 Đơn giá 

Chiều dày

 Đơn giá  

Chiều dày

 Đơn giá  

Chiều dày

 Đơn giá  

Φ16 0,8            2.600 1           3.000 1,2              3.200 1,5            3.500 2,3           5.000
Φ20 1            3.600 1,2           4.200 1,5              4.800 1,9            5.500 2,3           6.500
Φ25 1,2            5.200 1,5           6.200 1,9              7.000 2,3            8.200 2,8           9.800
Φ32 1,6            8.500 1,9           9.800 2,4            11.600 2,9          13.600 3,6         16.500
Φ40 1,9          12.200 2,4         14.600 3            17.600 3,7          21.500 4,5         25.200
Φ50 2,4          18.800 3         22.600 3,7            27.200 4,6          32.800 5,6         39.200
Φ63 3          28.500 3,8         36.200 4,7            43.600 5,8          52.500 7,1         61.500
Φ75 3,5          41.500 4,5         51.200 5,6            62.200 6,8          73.000 8,4         88.200
Φ90 4,3          58.500 5,4         74.200 6,7            88.200 8,2        105.000 10,1       126.000
Φ110 5,3          87.800 6,6       108.000 8,1          139.000 10        166.000 12,3       199.000
Φ125 6          94.500 7,4       116.000 9,2          143.000 11,4        173.000 14       257.000
Φ140 6,7        118.000 8,3       146.000 10,3          178.000 12,7        212.000 15,7       338.000
Φ160 7,7        156.000 9,5       190.000 11,8          234.000 14,6        280.000 17,9       427.000
Φ180 8,6        195.000 10,7       240.000 13,3          295.000 16,4        355.000 20,1       532.000
Φ200 9,6        242.000

Các bài viết khác

Bảng giá

Tin nổi bật