icon vi icon vi

Bảng giá

Bảng giá phụ kiện ống PVC SP

Cập nhật : 06/09/2016

Lượt xem : 1246

Cỡ chữ :

Báo giá phụ kiện ống pvc:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

size

 Ống thoát

Ống C0 

 Ống C1 

 Ống C2 

 Ống C3 

21                  4.000                                         4.600               5.000                                           6.200                7.600
27                  5.000                                         6.200               7.200                                           7.600              11.500
34                  6.200                                         7.500               9.000                                         11.200              12.800
42                  9.500                                       10.800             12.500                                         14.200              16.600
48                11.200                                       13.000             14.800                                         17.000              20.800
60                14.500                                       17.200             21.000                                         24.200              29.500
76                20.500                                       23.600             26.800                                         34.800              43.000
90                24.800                                       28.000             33.000                                         38.500              50.000
110                37.500                                       42.200             49.000                                         55.800              78.200
125                 60.800                                         72.000              91.000
140                 76.000                                         89.500            120.000
160               101.000                                       116.000            149.000
200               157.000                                       182.000            232.000
250               250.000                                       292.000            378.000
315               374.000                                       449.000            584.000
           

Các bài viết khác

Bảng giá

Tin nổi bật