icon vi icon vi

Bảng giá

Bảng giá ống thép mạ kẽm

Cập nhật : 06/09/2016

Lượt xem : 1088

Cỡ chữ :

 

Bảng Giá phụ kiện ren Trung Quốc
                     
                 
             Phụ kiện chư­a bao gồm thuế VAT 10% 

Ống A1

DN ngoài

Dày

G/m

Cot

Ta

Rắc co

KDp

M

Nut bịt

Chếch

15 21,1 1,9      22.210        3.360        4.560 10800 3240 3120 3000 3360
20 26,65 2,1      30.174        5.040        7.200 13440 4200 4200 3840 5400
25 33,5 2,3      41.995        8.520      11.640 20640 6600 6600 4560 9000
32 42,2 2,3      52.658      12.600      18.600 29280 10200 10200 6000 13200
40 48,1 2,5      65.373      16.800      21.600 39600 12600 12600 7800 17400
50 59,9 2,6      85.678      27.000      36.000 55440 20640 21000 12240 27600
65 75,6 2,9     121.290      46.200      58.800 97200 34800 36000 31200 47400
80 88,3 2,9     142.402      64.560      83.400 138000 45480 47400 39720 67200
100 113,5 3,2     203.302     114.600    156.600 231000 74400 78000 56040 11880


 

Các bài viết khác

Bảng giá

Tin nổi bật